ดัชนีมวลกาย (BMI)

Print

ดัชนีมวลกาย (BMI) คือวิธีในการดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก(Weight)กับส่วนสูง(Height)ของคุณ โดยเป็นดัชนีที่มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยวิเคราห์ว่าคุณกำลังมีน้ำหนักน้อยเกินไป มาตรฐาน น้ำหนักเกินหรืออ้วน และยังช่วยให้คุณได้รับรู้ว่าคุณกำลังเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนหรือไม่


คำนวณดัชนีมวลการของคุณตอนนี้! 

ผลที่แสดงหมายความอย่างไร
จากการคำนวณดัชนีมวลกายของคุณ คุณสามารถดูผลได้จากตารางด้านล่าง

ผู้ใดที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 หรือมากกว่า หมายถึงอาจตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องมาจากโรคอ้วน

ด้วยการใช้ผลลัพธ์ของดัชนีมวลกายเป็นจุดเริ่มต้น คุณสามารถสร้างแนวทางของตนเองเพื่อไปสู่การดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นผ่านความสนับสนุนที่น่าเชื่อถือของผู้จำหน่าย โภชนาการและผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเรา

 

ต่ำกว่า 20=ผอมและไร้ไขมัน
20 ถึง 25=น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
25 ถึง 30=น้ำหนักเกิน (25-27 อาจเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมหากเป็นผู้ที่มีกระดูกใหญ่และเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ)
30 และมากกว่า=น้ำหนักเกินค่อนข้างมาก/ความเสี่ยงสูง
40 และมากกว่า=น้ำหนักเกินมากที่สุด/ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพหลายๆประเภทอยู่ในเกณฑ์สูง
เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 16/7/2562 23:32:53 | NAMP2HLASPX01