บำรุงร่างกายของเรา

Print
en_nourish_your_body_image

ในแต่ละวัน ร่างกายของเราต้องการสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมที่พบได้จากอาหารที่หลากหลาย

โปรตีน 
ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ

คาร์โบไฮเดรต 
มอบพลังงานเพื่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ

ไขมันดี 
ไขมันดีช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้อย่างเหมาะสม

ใยอาหาร 
ช่วยระบบย่อยของคุณ

เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 17/7/2562 0:16:34 | NAMP2HLASPX01